Zdrowaś Mario w różnych językach.
czwartek, 03 listopada 2011 12:01

Tydzień misyjnyW sobotę (29 października) zakończył się Tydzień Misyjny w Kościele katolickim. Również młodzież z naszej parafii włączyła się w światową akcję wspierania misji. Była zbiórka pieniężna i modlitwa w różnych językach świata.

Przedostatnia niedziela października obchodzona jest jako Światowy Dzień Misyjny rozpoczynający Tydzień Misyjny. Tegorocznej, 85. Niedzieli Misyjnej, towarzyszyło hasło: Zglobalizowany świat pilnie potrzebuje ewangelizacji.  W tych dniach wierni Kościoła katolickiego modlą się w intencji misji oraz wspierają materialnie przedsięwzięcia misjonarzy. Misje odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie – napisał w encyklice „Redemptoris missio”, Sługa Boży Jan Paweł II. Powołując się na jego słowa, w orędziu na tegoroczny Tydzień Misyjny, papież Benedykt XVI apeluje o zaangażowanie wiernych w głoszenie Ewangelii.

Misje w AfryceW naszej parafii, podobnie jak we wszystkich kościołach, zebrano ofiarę na cele misyjne. Dodatkowo, przez cały tydzień - od 23 do 29 października młodzież należąca do Kręgu Misyjnego, prowadziła modlitwę różańcową w różnych językach świata. Modlono się po hiszpańsku, łacinie, angielsku, niemiecku i czesku.  – Od kilku lat w parafii Mogilno w ramach Tygodnia Misyjnego dzieci i młodzież gimnazjalno-licealna razem przygotowują i prowadzą różaniec w intencjach misji.  W tym roku w sposób szczególny modlimy się za kościół prześladowany w Azji i w Afryce Północnej. Pamiętamy o tych zakątkach naszego globu, gdzie chrześcijanie cierpią z powodu swojej wiary – mówi ks. Andrzej Chmielarz - opiekun Kręgu Misyjnego.  – Każdego dnia 270 chrześcijan umiera za wiarę. Jak podają statystyki misyjne, w ostatnim dziesięcioleciu, za Chrystusa zginęło milion osób. Dlatego modlitwa za nich jest tak ważna – kontynuuje wypowiedź ks. Andrzej. Zwyczaj odmawiania modlitwy różańcowej w różnych językach zapoczątkowany został przez księdza Adama Bezaka, który pięć lat temu był opiekunem Kręgu Misyjnego. Dzieci i młodzież należąca to grupy gromadzi się na czwartkowych spotkaniach. Członkowie zajmują się tematyką misyjną – czytają o rówieśnikach z krajów misyjnych, poznają kulturę i obyczaje tych państw, modlitwą i ofiarą wspierają misje. – Dzieci podejmują drobne umartwienia w intencji konkretnego kraju; w ostatnim czasie modliliśmy się w intencji mieszkańców Brazylii – mówi ks. Andrzej Chmielarz. W lipcu tego roku Krąg Misyjny obchodził dziesięciolecie swojej działalności.

Jadwiga Jelińska (Reda)
Fot. ks. Tomasz Atłas (RDN Małopolska) - wizyta biskupa Wiesława Lechowicza w Republice Konga

 

Created by Szczepan Sikoń