Sprawdź kiedy Ksiądz przyjdzie do Ciebie – program kolędy
środa, 28 grudnia 2016 10:30

Program kolędy

 

Rozpoczęła się kolęda duszpasterska. Jej tradycja sięga czasów średniowiecznych. Jest to forma bezpośredniego kontaktu księży z wiernymi. Publikujemy harmonogram.

 

 

 

 

 

 

Data Godzina rozpoczęcia kolędy Miejsce/przysiółek
28.12.2016
8.00 Koniuszowa – Podlesie II – od Pana Jana Kiełbasy do Państwa Janiszewskich.
Mogilno – Kawiory – od Państwa Kociołków do Państwa Mikulskich.
Posadowa – Podlesie – od Pani Grażyny Filip do Pana Antoniego Czerneckiego.
29.12.2016 8.00 Koniuszowa – Nad Brzeziną i Zagóra – od Państwa Porębskich do Pani Leokadii Pach.
Mogilno – Dalnie Pola – od Dziołku, Pana Zwolenika, a następnie od Pana Jasińskiego do Pana Markowicza.
Posadowa – Centrum – od Pana Stanisław Śliwy, zakończenie u Pana Mariana Kantora.
30.12.2016 8.00 Koniuszowa – Półrolki – od Pana Marka Skowrona do Pana Wiernego.
Mogilno – Podlesie – od Posadowej do Pana Edwarda Bugary.
Posadowa – Podziale I – od Państwa Kitów do Państwa Faronów.
31.12.2016 8.00
Koniuszowa – Kretówki – od Firmy "Barbara"
Mogilno – od stolarni do Tadeusza Zwolenika i dalej od Józefa Filipa – jedną stroną do dawnej poczty.
Posadowa – Podziale II – od Pana Marka Jelińskiego do Państwa Stojek.
02.01.2017 15.30
Koniuszowa – Centrum II - od Pana Czesława Ruchały do Pana Jacka Szarka.
Mogilno – Podlesie – od Państwa Filipowiczów do Pana Andrzeja Bugary.
Posadowa – Podlesie – od Pana Stefana Natanka do krzyżówki i dalej do Pana Stanisława Szczygła.
03.01.2017 15.30 Koniuszowa – od Pana Stanisława Wróbla do Pani Marii Adamczyk.
Koniuszowa – od Pani Katarzyny Roli do Pana Jana Ogorzałka.
Posadowa - Centrum - od Pana Andrzeja Ogorzałka do Pana Wiesława Kubiaka
04.01.2017 15.30
Koniuszowa – od Pana Marka Adamczyka do Pana Janusza Paduli.
Mogilno – od Pana Mieczysława Fornagla do Pana Szymona Szlaga.
Mogilno – od Pana Józefa Filipa do Pana Bogdana Koszyka.
05.01.2017 15.30 Koniuszowa – od Pana Jana Fydy do Pana Macieja Szarka.
Mogilno – od Pan Józefa Roli do Pana Ryszarda Sułowicza.
Koniuszowa – od Pana Mariana Paduli do Pana Piotra Bielaka
07.01.2017 8.00
Koniuszowa – od Krzyżówki do Pana Jacka Fornagla.
Mogilno – od Państwa Stasianków do Pana Władysława Zwolenika – jedną stroną drogi.
Posadowa – Wieś – od Państwa Tarasków.
09.01.2017 14.30
Koniuszowa – Mostki – od Państwa Ruchałów.
Mogilno – Łąki i Górki – od Państwa Pachów.
Koniuszowa – od Paszyna – od Pani Stanisławy Szarek do Państwa Mirków – jedną stroną drogi.
10.01.2017 15.30 Mogilno – od Państwa Kość-Fećko do Państwa Gnylewiczów – jedną stroną drogi.
Mogilno - Kawiory – od Pana Marka Zwolenika do Pana Franciszka Pacha.
Koniuszowa – Podlesie I – od Pana Janusza Poręby
11.01.2017 15.30

Mogilno - Podlesie - od Posadowej do Pana Andrzeja Fornagla
Mogilno - Podlesie - od Pana Jacka Jarosza do Pana Edwarda Bugary.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.01.2017

 

Created by Szczepan Sikoń