Idę w procesji i zastanawiam się dlaczego ołtarze są cztery ZDJĘCIA
piątek, 16 czerwca 2017 20:16

Dlaczego cztery? ZDJĘCIA ołtarzy

Cztery ołtarze wyznaczały trasę procesji w Boże Ciało. Ich symbolika jest czysto religijna. Ale jaka? Po co zatrzymywać się przy każdym z nich, dlaczego nie jest ich ani więcej ani mniej?

 

 

 

 

Ołtarze przy których zatrzymujemy się podczas procesji w Boże Ciało symbolizują cztery Ewangelie, cztery żywioły i cztery strony świata, a więc panowanie Chrystusa nad całym światem.


Tradycja nakazuje, by ołtarze wyznaczały rogi kwadratu albo obwód koła. Trasy procesji oczywiście nie prowadzą dokładnie po obrysie tych figur geometrycznych, bo największe znaczenie ma to, by Chrystus przechodził przez wsie i miasta, pod oknami naszych domów. Niemniej jednak zarówno kwadrat jak i koło symbolizują doskonałość, a każdy wierny dąży do wewnętrznej doskonałości.

 

Pierwszy ołtarz na placu kościelnym wykonany przez młodzież z Grupy Młodzieżowej


Znaczenie ołtarza zapomniane przez faryzeuszy przypomniał Jezus Chrystus w Nowym Testamencie: „Cóż bowiem ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży” (Mt 23,19n).

 

Drugi ołtarz przy domu p. Józefy i Jerzego Damasiewiczów wykonany przez Różę Różańcową św. Kingi i Mieszkańców


Dlatego też dzisiaj ołtarz stanowi centrum świątyni. To wokół niego gromadzimy się na Eucharystii. Bo to na ołtarzu uobecnia się krzyżowa ofiara, w której Jezus wydał się za nas dla naszego zbawienia.

 

Trzeci ołtarz przy domu p. Magdaleny i Cezarego Skowronów wykonany przez Różę Różańcową św. Anny i Mieszkańców

 

Ołtarz chrześcijański jest symbolem samego Chrystusa, obecnego pośród swoich wiernych. Kościół Rzymski modli się w Modlitwie eucharystycznej takimi słowami: „Pokornie Cię błagamy, wszechmogący Boże, niech Twój święty Anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie, przed oblicze Boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza Najświętsze Ciało i Krew Twojego Syna, otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę” (KKK 1383; por. OWMR 303).

 

Czwarty ołtarz przy domu p. Bernadety i Tadeusza Zwoleników wykonany przez Różę Różańcową św. Józefa i Mieszkańców

 

Zdjęcia ołtarzy w fazie przygotowania TUTAJ

 


fot. Jadwiga Jelińska
Jadwiga Jelińska (Reda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Created by Szczepan Sikoń