W Gminie Korzenna dopłacą do Twoich oszczędności
wtorek, 25 lipca 2017 20:07

Dopłacą do oszczędności

Inwestycja w odnawialne źródła energii się opłaca, bo pozwala zaoszczędzić pieniądze, uniezależnić się od zewnętrznych dostawców energii i dbać jednocześnie o środowisko naturalne. Jeśli złoży się deklarację w Urzędzie Gminy Korzenna, można uzyskać znaczne dofinansowanie np. na kolektory słoneczne czy fotowoltaikę.

 

 

 

Aż 60% kosztów netto - tyle może pokryć dofinansowanie z budżetu województwa na budowę infrastruktury umożliwiającej korzystanie z energii odnawialnej. Im więcej mieszkańców zdecyduję się np. na kolektory słoneczne czy fotowoltaikę, tym większe będą szanse na uzyskanie przez Gminę dofinansowania.

 

W ramach programu „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych” realizowanego przez województwo małopolskie, dofinansowane będą prace polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie (w tym zakupie niezbędnych urządzeń) infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej/i lub cieplnej.

 

 

- Przykładowo na wsparcie będą mogły liczyć takie urządzenia jak kolektory słoneczne, fotowoltaika, gruntowe i powietrzne pompy ciepła. Z programu nie będą mogli korzystać ci, którzy chcieliby montować urządzenia na dachach pokrytych eternitem - mówi Krzysztof Ogorzałek Sekretarz Gminy Korzenna.

 

Zainteresowani udziałem w projekcie powinni wypełnić załączoną deklarację i złożyć ją w terminie do 4 sierpnia w Urzędzie Gminy w Korzennej. Sama deklaracja jest dokumentem wstępnym, co oznacza, że nie jest wiążąca dla żadnej ze stron. Jest jednak niezbędna, aby wnioskować o środki zewnętrzne.

 


 

Deklaracja do pobrania TUTAJ

 

 

Fot. JJ

Reda

 

  

  

Created by Szczepan Sikoń